Computerdiensten

Installatie en herstellingen van computer, smartphone, randapparatuur en netwerken.

Heeft je een probleem met je computer of smartphone? Is hij traag, onvoorspelbaar of door een virus besmet? Dan kan ik je helpen. Aan huis, professioneel en voordelig. Zodat je snel weer plezier kan hebben van jouw toestel.

Wie ben ik

Ik ben Dries Allemeersch en heb mijn diploma Industrieel Ingenieur Elektronica reeds jaren op zak. Mijn passie voor computers heeft in 2004 geleid tot mijn zelfstandige activiteit, namelijk computertechnicus.

Reeds vele jaren werk ik met de verschillende besturingssystemen van Microsoft. Hierdoor kan ik veel problemen, die eigen zijn aan deze systemen, snel lokaliseren en oplossen.

Bij de VDAB heb ik gewerkt als instructeur, specialisatie bureautica en hierdoor ken ik de fijne kneepjes van de meeste Office producten zoals vb. Word, Excel, PowerPoint, Access,…

Ook het internet heeft (bijna) geen geheimen meer voor mij. Ik blijf steeds op de hoogte van de laatste, nieuwste,… ontwikkelingen en de bijhorende problemen en oplossingen door gebruik te maken van deze online reuze bibliotheek. Indien u dit wenst, kan ik u ook uitleg geven om uw eerste stappen te zetten in deze grote internetwereld.

Aangeboden diensten

Installatie

Windows 10 of 11 op nieuwe of bestaande systemen

Softwarepakketten zoals Office, Antivirus, ...


Herstellingen

Verwijderen van virussen, ad- en spyware

Oplossen opstartproblemen

Oplossen netwerk en wifi problemen

Randapparatuur

Installatie en configuratie van printers, scanners, camera's, smartphones...

Configuratie settopbox digitale TV


Advies en opleiding

Advies bij aankoop van nieuwe toestellen

Uitleg van de werking van programma's

Verkoop

Nieuwe pc's/laptops en randapparatuur

Routers, switches en wireless access points

IP-camera's, NVR's,...

Prijs

Alle diensten, uitgezonderd de aankoop van hardware, worden gerekend aan het actuele uurtarief. Minimaal wordt het eerste uur aangerekend, daarna per begonnen kwartier. Het uurtarief kan altijd telefonisch of per e-mail aangevraagd worden.

Contactgegevens

Ondernemingsnummer

BE 0865.114.195

Algemene voorwaarden:

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. Doel
Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van de eigenaar van deze website. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

2. Inhoud en beschikbaarheid
De eigenaar van deze website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of onbeschikbaar zou zijn, zal hij inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ook kan hij niet garanderen dat de website vrij van onderbreking zou zijn of niet door technische problemen kan worden getroffen.
Indien u onjuistheden zou vaststellen of vragen heeft, kan u de eigenaar van deze website contacteren via e-mail (zie contact).
Deze website bevat links naar andere websites van organisaties en bedrijven waarover de eigenaar van deze website geen enkele controle uitoefent. De eigenaar van deze website kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid, of beschikbaarheid van deze websites.

3. Aansprakelijkheid
De eigenaar van deze website kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus. Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt in dat wordt ingestemd met de afwijzing van aansprakelijkheid.

4. Intellectuele eigendomsrechten
U heeft het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Graag citeren met bronvermelding.
De eigenaar van deze website behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Zie ook de wet van 10 augustus 1998 over de rechtsbescherming van databanken (Staatsblad 14.11.1998).
Sommige softwaretoepassingen en grafische elementen worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd. Daardoor moeten ze aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen worden.

5. Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website-exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zal kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Europese GDPR-wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 zal de Europese GDPR-wetgeving van kracht zijn (Algemene verordening Gegevensbescherming in het Nederlands). Hierbij worden de regels omtrent het gebruik van persoonsgegevens strenger.
Indien u geen mails meer wenst in de toekomst, gelieve te mailen naar info@computerdiensten.be. Indien we u mogen blijven mailen in de toekomst, dan hoeft u verder niets te ondernemen.
We houden uw contactgegevens wél bij voor eventuele contract gebonden communicatie zoals facturatie, etc

Factuurvoorwaarden:

1. Elke factuur dient betaald te worden vóór de vermelde vervaldatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 25,00 EUR) als schadebeding.

2. Iedere klacht of betwisting moet per aangetekend schrijven gemeld worden binnen een termijn van 8 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan aangetekend protest wordt elke factuur integraal aanvaard te zijn.

3. Bij geschillen is enkel de rechtbank van de woonplaats van de onderneming bevoegd.